Bij AMO ontwikkelt
ieder kind zich actief

WoensdagAvondbegeleiding (14+) bij AMO 

Deelname aan de woensdagavonden betekent dat er een hulpvraag op zelfredzaamheid is ten aanzien van huishoudelijke taken.  Deze begeleidingsvorm geldt alleen voor jongeren en jongvolwassenen vanaf 14 jaar in het zuiden van het land. De woensdagavondbegeleiding vindt plaats gedurende de schoolweken tussen 17:30 uur en 20:00 uur. Er is een mogelijkheid om uw kind(eren) op te halen en thuis te brengen mits hiervoor een indicatie is afgegeven. Er is de mogelijkheid om de woensdagavondbegeleiding te combineren met een middag- of dag begeleiding. 

 

De pluspunten van AMO

 • Laagdrempelig
  Intensieve samenwerking met school.

 • Eigen vervoer
  We nemen het vervoer volledig uit handen van ouders.

 • Vertrouwde begeleiders
  Zoveel mogelijk vaste begeleiders op vaste groepen.

 • Betrokken
  Veel ruimte voor persoonlijk contact met ouders.

 • Actief zorgaanbod
  Speeltuin, zwemmen, voetballen, etc

Activiteiten tijdens Woensdagavondbegeleiding

AMO heeft de mogelijkheid om samen met de kinderen te koken en te eten. Tijdens deze begeleiding leert een kind om samen te koken maar ook om samen een activiteit uit te voeren.

 

Uw kind(eren) aanmelden voor woensdagavondbegeleiding

Wilt u uw kind(eren) aanmelden voor onze avondbegeleiding dan kan dat. U kunt uw kind(eren) aanmelden door een ingevuld aanmeldformulier in te leveren. Op basis van deze aanmelding wordt er door het zorgteam (aanmeldingen) contact met u opgenomen om de wensen, behoeften en mogelijkheden in kaart te brengen. Op het moment dat alle benodigde gegevens door ons ontvangen zijn kan er een intakegesprek gepland worden. Gegevens welke wij graag ontvangen naast het aanmeldformulier zijn:

Op het moment dat alle benodigde gegevens door ons ontvangen zijn kan er een intakegesprek gepland worden. Gegevens welke belangrijk zijn:
– Indicatie/beschikking
– Plan van aanpak
– Bij PGB: Budgetplan
– OPP (ontwikkelingsperspectief) van school
– Zorgplan andere zorgorganisatie (indien van toepassing)

Pas als er een intakegesprek heeft plaatsgevonden, wordt bepaald of en wanneer u kind mee kan doen met de avondbegeleiding bij AMO.