Bij AMO ontwikkelt
ieder kind zich actief

Dag begeleiding bij AMO

AMO werkt met een vaste structuur waarbij kinderen zo veel mogelijk worden opgehaald door eigen begeleiders. Tijdens de opstart van ieder begeleidingsmoment worden de doelen en het hele begeleidingsmoment doorgesproken met de groep. Ook wordt  aan het eind van een dag dit moment geëvalueerd. Deze evaluatie wordt meegenomen in de dagrapportrage.

De begeleider draagt zorg dat de activiteiten aansluiten bij de zorgdoelen waaraan gewerkt dient te worden omdat de activiteiten als middel worden ingezet om resultaten te behalen.

De dag begeleiding vindt plaats op de zaterdag en in de vakanties van maandag t/m vrijdag. Er is een mogelijkheid om uw kind(eren) op te halen en thuis te brengen mits hiervoor een indicatie is afgegeven. Zij worden op de vakantie dagen (maandag t/m vrijdag) tussen 09.00 uur en 10.00 uur opgehaald en tussen 16.00 uur en 17.00 uur thuisgebracht. Kinderen wordt gevraagd tijdens de dag zelf wat te eten en drinken mee te nemen voor de pauzemomenten.  Voor de zaterdagen geldt dat de kinderen tussen 9:00 – 10:00 thuis worden opgehaald en tussen 16:00 – 17:00 worden thuis gebracht.

 

 

De pluspunten van AMO

 • Laagdrempelig
  Intensieve samenwerking met school.
 • Eigen vervoer
  We nemen het vervoer volledig uit handen van ouders.
 • Vertrouwde begeleiders
  Zoveel mogelijk vaste begeleiders op vaste groepen.
 • Betrokken
  Veel ruimte voor persoonlijk contact met ouders.
 • Actief zorgaanbod
  Skaten, zwemmen, klimmen, etc

Activiteiten tijdens dag begeleiding

De begeleiding is vooral op locatie zoals een gymzaal, amoland, zwembaden, duinen, bossen etc. Tijdens de dag begeleiding wordt er vaak een combinaties van activiteiten aangeboden, waardoor er intensiever gewerkt wordt aan de persoonlijke zorgdoelen.

Voorbeelden van doelen zijn:

– het aangaan en onderhouden van sociale contacten
– rekening houden met elkaar
– leren omgaan met veranderingen
– het zelfvertrouwen vergroten

Uw kind(eren) aanmelden voor dag begeleiding

Wilt u uw kind(eren) aanmelden voor onze dag begeleiding dan kan dat. U kunt uw kind(eren) aanmelden door een ingevuld aanmeldformulier in te leveren. Op basis van deze aanmelding wordt er door het zorgteam (aanmeldingen) contact met u opgenomen om de wensen, behoeften en mogelijkheden in kaart te brengen. Op het moment dat alle benodigde gegevens door ons ontvangen zijn kan er een intakegesprek gepland worden. Gegevens welke wij graag ontvangen naast het aanmeldformulier zijn:

Op het moment dat alle benodigde gegevens door ons ontvangen zijn kan er een intakegesprek gepland worden. Gegevens welke belangrijk zijn:
– Indicatie/beschikking
– Plan van aanpak
– Bij PGB: Budgetplan
– OPP (ontwikkelingsperspectief) van school
– Zorgplan andere zorgorganisatie (indien van toepassing)

Pas als er een intakegesprek heeft plaatsgevonden, wordt bepaald of en wanneer uw kind mee kan doen met de dag begeleiding bij AMO.