Bij AMO ontwikkelt
ieder kind zich actief

Dagbegeleiding bij AMO

AMO werkt met een vaste structuur waarbij kinderen zo veel mogelijk worden opgehaald door eigen begeleiders. Tijdens de opstart van ieder begeleidingsmoment worden de doelen en het hele begeleiding moment doorgesproken met de groep. Ook wordt de het moment aan het eind geëvalueerd. Deze evaluatie wordt meegenomen in de dagrapportrage.

De kinderen maken zelf met hun groepje een planning van activiteiten. De begeleider draagt zorg dat de activiteiten aansluiten bij de zorgdoelen waaraan gewerkt dient te worden omdat de activiteiten als middel worden ingezet om resultaten te behalen.

De dagbegeleiding vindt plaats op de zaterdag en in de vakanties van maandag t/m vrijdag. Er is een mogelijkheid om cliënten op te halen en thuis te brengen mits hiervoor een indicatie is afgegeven. Zij worden op de vakantie dagen (maandag tm vrijdag) tussen 08.00 uur en 09.00 uur opgehaald en tussen 16.00 uur en 17.00 uur thuisgebracht. Cliënten wordt gevraagd tijdens de dag zelf wat te eten en drinken mee te nemen voor de pauzemomenten.  Voor de zaterdagen geldt dat de cliënten tussen 9:00 – 10:00 thuis worden opgehaald en tussen 16:00 – 17:00 worden thuis gebracht.

Dagbegeleiding op zondag zal plaatsvinden van 09.00 uur tot 13.30 uur.

 

De pluspunten van AMO

 • Laagdrempelig
  Intensieve samenwerking met school.
 • Eigen vervoer
  We nemen het vervoer volledig uit handen van ouders.
 • Vertrouwde begeleiders
  Zoveel mogelijk vaste begeleiders op vaste groepen.
 • Betrokken
  Veel ruimte voor persoonlijk contact met ouders.
 • Actief zorgaanbod
  Skaten, zwemmen, klimmen, etc

Activiteiten tijdens dagbegeleiding

De begeleiding is vooral op externe locaties zoals gymzaal, fitnessruimten, zwembaden, duinen, bossen etc. Tijdens de dagbegeleiding wordt er vaak een combinaties van activiteiten aangeboden, waardoor er intensiever gewerkt wordt aan de persoonlijke zorgdoelen.

Voorbeelden van doelen zijn:

– het aangaan en onderhouden van sociale contacten
– rekening houden met elkaar
– leren omgaan met veranderingen
– het zelfvertrouwen vergroten

Je kind aanmelden voor dagbegeleiding

Wilt u uw kind aanmelden voor onze dagbegeleiding dan kan dat. Je kan je kind aanmelden door door een ingevuld aanmeldformulier in te leveren. Op basis van deze aanmelding wordt er door onze cliëntenadministratie contact met u opgenomen om de wensen, behoeften en mogelijkheden in kaart te brengen. Op het moment dat alle benodigde gegevens door ons ontvangen zijn kan er een intakegesprek gepland worden. Gegevens welke wij graag ontvangen naast het aanmeldformulier zijn:

Op het moment dat alle benodigde gegevens door ons ontvangen zijn kan er een intakegesprek gepland worden. Gegevens welke belangrijk zijn:
– Kopie van geldig ID bewijs
– Indicatie/beschikking
– Plan van aanpak
– Bij PGB: Budgetplan
– OPP van school
– Zorgplan andere zorgorganisatie (Indien van toepassing)

Pas als er een intakegesprek heeft plaatsgevonden, wordt bepaald of en wanneer u kind mee kan doen met de dagbegeleiding bij AMO.