Bij AMO ontwikkelt
ieder kind zich actief

Middagbegeleiding bij AMO

Onze insteek is om spelenderwijs kinderen te laten leren en daarom werken we vanuit een individueel zorgplan waarin doelen zijn opgenomen. Tijdens ieder begeleidingsmoment wordt er actief gewerkt aan deze zorgdoelen.

Voorbeelden van doelen zijn:

– het aangaan en onderhouden van sociale contacten
– rekening houden met elkaar
– leren omgaan met veranderingen
– het zelfvertrouwen vergroten

De middagbegeleiding wordt aansluitend aan de schooltijden aangeboden op maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdagmiddag van 14.30 uur tot 17.30 uur. Woensdagmiddag en vrijdagmiddag 12.30 uur tot 15.30 uur. Kinderen waarvan de schooltijden niet worden aangepast, worden aansluitend aan schooltijden opgehaald en stromen in bij de begeleiding.
Vooraf wordt al een splitsing gemaakt in het niveau van de groep en het kind. Wanneer de groep compleet is, gaan zij met de betreffende begeleider naar de locatie waar de begeleiding geboden wordt. De structuur die wij bieden tijdens de middagbegeleiding komt mede door de vaste groepen met vaste begeleiders. Tijdens de opstart worden eerst de verwachtingen in de groep besproken, waarna er een duidelijke instructie gegeven wordt voor de activiteit. Doordat de begeleider participeert tijdens de activiteit, kan deze situaties creëren waardoor er gericht gewerkt wordt aan de persoonlijke zorgdoelen. Na iedere activiteit wordt er gezamenlijk afgesloten en gereflecteerd met de groep. Zodoende kunnen we de deelnemers een gerichte terugkoppeling geven van de begeleiding. Na de begeleiding worden de kinderen thuisgebracht door begeleiders van AMO. Aan de deur wordt een korte overdracht gegeven zodat ouders/verzorgers meteen weten hoe de begeleiding is verlopen. Van ieder begeleidingsmoment wordt er een rapportage geschreven over het persoonlijke zorgdoel van het kind zodat de voortgang beschreven wordt.

De pluspunten van AMO

 • Laagdrempelig
  Intensieve samenwerking met school.
 • Eigen vervoer
  We nemen het vervoer volledig uit handen van ouders.
 • Vertrouwde begeleiders
  Zoveel mogelijk vaste begeleiders op vaste groepen.
 • Betrokken
  Veel ruimte voor persoonlijk contact met ouders.
 • Actief zorgaanbod
  Speeltuin, zwemmen, voetballen etc.

Activiteiten tijdens middagbegeleiding 

De middagbegeleiding bestaat uit een gevarieerd en leuk (zorg)aanbod op externe locaties. Hierbij te denken aan fitnessruimten, gymzalen, zwembaden, tennisbanen etc. De kinderen worden opgehaald aansluitend aan schooltijden (of thuis) en worden vervolgens naar de opstartlocaties gebracht. 

Dagelijks worden er diverse activiteiten aangeboden in vaste groepen met vaste begeleiders. Doordat we een wisselend programma hebben blijft het voor kinderen een uitdaging. Het activiteitenaanbod is te vinden op onze website.

 

Uw kind(eren) aanmelden voor middagbegeleiding

Wilt u uw kind(eren) aanmelden voor onze middagbegeleiding dan kan dat. U kunt dit doen door door een ingevuld aanmeldformulier in te leveren. Op basis van deze aanmelding wordt er door het zorgteam (aanmeldingen) contact met u opgenomen om de wensen, behoeften en mogelijkheden in kaart te brengen. Op het moment dat alle benodigde gegevens door ons ontvangen zijn kan er een intakegesprek gepland worden. Gegevens welke wij graag ontvangen naast het aanmeldformulier zijn:

Op het moment dat alle benodigde gegevens door ons ontvangen zijn kan er een intakegesprek gepland worden. Gegevens welke belangrijk zijn:
– Indicatie/beschikking
– Plan van aanpak
– Bij PGB: Budgetplan
– OPP (ontwikkelingsperspectief) van school
– Zorgplan andere zorgorganisatie (indien van toepassing)

Pas als er een intakegesprek heeft plaatsgevonden, wordt bepaald of en wanneer uw kind mee kan doen met de middagbegeleiding bij AMO.