Bij AMO ontwikkelt
ieder kind zich actief

Middagbeleiding bij AMO

Onze insteek is om spelenderwijs kinderen te laten leren en daarom werken we vanuit een individueel zorgplan waarin doelen zijn opgenomen. Tijdens ieder begeleidingsmoment wordt er actief gewerkt aan deze zorgdoelen.

Voorbeelden van doelen zijn:

– het aangaan en onderhouden van sociale contacten
– rekening houden met elkaar
– leren omgaan met veranderingen
– het zelfvertrouwen vergroten

De kinderen die deelnemen aan de middag starten op twee opstartlocaties (Bodde of Keyzer). Hierin wordt vooraf al een splitsing gemaakt in het niveau van de groep en het kind. Wanneer de groep compleet is, gaan zij met de betreffende begeleider naar de locatie waar de begeleiding geboden wordt. De structuur die wij bieden tijdens de middagbegeleiding  komt mede door de vaste groepen met vaste begeleiders. Tijdens de opstart worden eerst de verwachtingen in de groep besproken, waarna er een duidelijke instructie gegeven wordt voor de aciviteit. Doordat de begeleider participeert tijdens de activiteit, kan deze situaties creëeren waardoor er gericht gewerkt wordt aan de persoonlijke zorgdoelen. Na iedere activiteit wordt er gezamelijk afgesloten en gereflecteerd met de groep. Zodoende kunnen we de deelnemers een gerichte terugkoppeling geven van de begeleiding. Na de begeleiding worden de kinderen thuisgebracht door begeleiders van AMO. Aan de deur wordt een korte overdracht gegeven zodat ouders/verzorgers meteen weten hoe de begeleiding is verlopen. Van ieder begeleidingsmoment wordt er een rapportage geschreven over het persoonlijke zorgdoel van de cliënt zodat de voortgang beschreven wordt.

De pluspunten van AMO

 • Laagdrempelig
  Intensieve samenwerking met school.
 • Eigen vervoer
  We nemen het vervoer volledig uit handen van ouders.
 • Vertrouwde begeleiders
  Zoveel mogelijk vaste begeleiders op vaste groepen.
 • Betrokken
  Veel ruimte voor persoonlijk contact met ouders.
 • Actief zorgaanbod
  Skaten, zwemmen, klimmen, etc

Activiteiten tijdens middagbeleiding

De middagbegeleiding bestaat uit een gevarieerd en leuk (zorg)aanbod op externe locaties. Hierbij te denken aan fitnessruimten, gymzalen, zwembaden, tennisbanen etc. De kinderen worden opgehaald aansluitend aan schooltijden (of thuis) en worden vervolgens naar de opstartlocaties gebracht.

Dagelijks worden er diverse activiteiten aangeboden in vaste groepen met vaste begeleiders. Kinderen hebben daarbij zelf inspraak op de activiteiten die aangeboden worden.

Je kind aanmelden voor middagbeleiding

Wilt u uw kind aanmelden voor onze middagbegeleiding dan kan dat. Je kan je kind aanmelden door door een ingevuld aanmeldformulier in te leveren. Op basis van deze aanmelding wordt er door onze cliëntenadministratie contact met u opgenomen om de wensen, behoeften en mogelijkheden in kaart te brengen. Op het moment dat alle benodigde gegevens door ons ontvangen zijn kan er een intakegesprek gepland worden. Gegevens welke wij graag ontvangen naast het aanmeldformulier zijn:

Op het moment dat alle benodigde gegevens door ons ontvangen zijn kan er een intakegesprek gepland worden. Gegevens welke belangrijk zijn:
– Kopie van geldig ID bewijs
– Indicatie/beschikking
– Plan van aanpak
– Bij PGB: Budgetplan
– OPP van school
– Zorgplan andere zorgorganisatie (Indien van toepassing)

Pas als er een intakegesprek heeft plaatsgevonden, wordt bepaald of en wanneer u kind mee kan doen met de middagbegeleiding bij AMO.