Op maandag 12 september 2016, heeft AMO een controle vanuit de HKZ gehad. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat AMO voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.

Het betekent dat AMO:
– goed georganiseerd is
– cliënten centraal stelt
– continu werkt aan optimalisering van het aanbod
– betrouwbare resultaten presenteert
– voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld