Op dit moment hebben wij binnen AMO één cliëntenraad. De cliëntenraad komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar om samen onderwerpen te bespreken die van invloed zijn op de zorg die AMO biedt. Bijvoorbeeld de veiligheid, de bereikbaarheid van begeleiders, of de manier waarop informatie wordt gegeven.
Het doel is lees verder dat de zorg beter wordt afgestemd op de wensen en behoeften van cliënten. Wij vinden het belangrijk dat de cliëntenraad vertegenwoordigers heeft uit alle vormen van zorg en begeleiding.

Binnen de regio Hart van Brabant gelden andere regels en/of vragen dan binnen de regio West Brabant Oost. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe leden die in de regio West Brabant Oost de cliëntenraad willen vertegenwoordigen.

Heb jij als jongere, of als ouder/verzorger interesse om met ons mee te denken in deze regio?
Laat dit dan weten door een mail te sturen naar info@deamo.nl