We krijgen steeds meer vragen over wat er wel- en niet- mag met de nieuwe Privacy Wetgeving.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets zeggen over een persoon. Wanneer een persoonsgegeven -al of niet in combinatie met andere gegevens- iemand kan identificeren zonder een bijzondere inspanning te leveren, dan is de privacy in het geding. Hierbij kun je denken aan naam- en adresgegevens. Als persoonsgegeven worden ook beschouwd e-mailadressen, pasfoto’s, vingerafdrukken en bijvoorbeeld IP-adressen. En gegevens die een waardering geven over een persoon, bijvoorbeeld iemands IQ.

Naast gewone persoonsgegevens zijn er bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die zo gevoelig zijn dat de verwerking ervan iemands privacy ernstig kan aantasten. Zulke gegevens mogen dan ook alleen onder zeer strenge voorwaarden worden verwerkt. Onder bijzondere of gevoelige persoonsgegevens vallen, bijvoorbeeld, gegevens die iets zeggen over iemands ras, godsdienst, gezondheid, strafrechtelijk verleden of seksuele leven. Ook een lidmaatschap van een vakvereniging en het Burgerservicenummer (BSN) zijn bijzondere persoonsgegevens.

Foto’s plaatsen op website- of Facebookpagina van AMO
Op het moment dat AMO-foto’s maakt tijdens de begeleiding, dan mogen wij deze foto’s niet zomaar delen op bijvoorbeeld onze Facebookpagina, nieuwsbrief- of website door de privacywetgeving AVG. Foto’s met portretten van mensen vallen onder persoonsgegevens. AMO moet dus toestemming aan ouders/verzorgers vragen, voordat ze een foto mogen delen waar uw kind op staat. Ook in het geval van een foto van de gehele groep, zal AMO aan alle ouders/verzorgers toestemming moeten vragen voordat ze de foto publiceren.

Namen van kinderen publiceren
Ouders/verzorgers vragen ook regelmatig of wij de groepsverdeling van de begeleiding op de website willen vermelden, zodat de kinderen weten bij wie ze in de groep zitten. Helaas mogen wij deze informatie niet meer delen op onze website i.v.m. de Privacy Wetgeving. Wij begrijpen dat kinderen het fijn vinden om te weten bij wie ze in de groep zitten, maar ook wij moeten ons aan de Wetgeving houden. Mocht u nog vragen hebben, of u wilt meer weten over de Privacy Wetgeving? Dan kunt u contact opnemen met Yvonne van Dingenen beleid@deamo.nl