Voor alle communicatie zoals: vragen, adreswijzigingen (ophalen op een ander adres), opmerkingen, afmeldingen e.d. dient u altijd tijdig contact op te nemen via info@deamo.nl. Onze administratie zal de praktische vragen kunnen beantwoorden. Is het een zorginhoudelijke vraag, dan zet de administratie deze vraag door naar de juiste medewerker van het zorgteam.
Dit geldt ook voor studiedagen, laat ons minimaal één week van tevoren weten of uw kind(eren) thuis opgehaald dient te worden. Is het later, dan is het geen garantie dat wij dit nog kunnen doorvoeren i.v.m. onze planning qua taxiroute.