Voor onze kinderen die voor het behalen van hun resultaat nog iets meer aandacht en begeleiding nodig hebben, bieden wij indien mogelijk individuele begeleiding. Bij deze werkwijze verkent het kind zijn moeilijkheden en mogelijkheden op één of meer levensgebieden om zo te komen tot een beter inzicht in zijn situatie en het verruimen van zijn mogelijkheden om deze te hanteren.
Het kind kan, wanneer de vraag zo is, met zijn individuele begeleider aansluiten bij de groepsbegeleiding. Het kan namelijk zijn dat het kind moeilijkheden ondervindt in een sociale omgeving. Op deze manier krijgt hij de extra aandacht waar behoefte aan is en kan hij toch deelnemen aan de groepsactiviteit. Heeft uw kind begeleiding nodig buiten onze reguliere begeleidingsuren? Dan behoort individuele begeleiding eventueel ook tot de mogelijkheden. Het is een persoonlijke manier van begeleiden voor de kinderen die net een extra helpende hand nodig hebben.

NB: individuele begeleiding is maatwerk en is een begeleidingsvorm die niet tot onze standaard behoort. Bij een aanvraag individuele begeleiding bekijkt AMO altijd of er een passende begeleider beschikbaar is die het traject kan oppakken.