AMO biedt begeleiding aan kinderen en jongeren met diverse hulpvragen. Een kerntaak die bij onze begeleiding hoort, is het werken aan de gestelde doelen en ook na elk moment het rapporteren op deze doelen.
We willen dit elk begeleidingsmoment compleet uitvoeren: we treffen voorbereidingen, we bieden in de begeleiding gevarieerde activiteiten aan en werken te allen tijde met de kinderen aan sociaal-emotionele doelen, maar ook het naslagwerk (de rapportages) willen wij goed verzorgen.
Echter is het zo dat onze begeleiders, met het cliëntvolgsysteem dat wij gebruiken, niet kunnen rapporteren op de gestelde doelen wanneer een beschikking of herbeschikking niet tijdig binnen is bij ons. Wij hebben het signaal gekregen dat er op dit moment een achterstand is m.b.t. het verwerken van de herbeschikkingen, waardoor deze later bij ons binnen kunnen komen. Dit heeft te maken met het feit dat er veel beschikkingen op 31-12-2018 aflopen. De zorg mag echter wel gecontinueerd worden in deze situatie, omdat de aanvraag van de beschikking is ingediend, alleen niet tijdig verwerkt kan worden.

U mag er vanuit gaan dat wij, ondanks dat sommige beschikkingen pas later zullen binnenkomen, de begeleiding blijven bieden. De rapportages zullen wij om deze reden niet voor elke deelnemer kunnen verzorgen, zoals wij dit gewend zijn.
In plaats van een cijfer te geven op het gestelde doel met de bijbehorende toelichting, krijgen wij in deze situatie van de begeleider de bijzonderheden en de algemene indruk van het begeleidingsmoment te zien, voor elke deelnemer.

Het zorgteam bestaat op dit moment uit Hans van Dingenen en Kristel Kloprogge. Mirte Quirijnen kennen jullie allemaal als senior begeleider, maar zal  naast haar begeleidingsmomenten vanaf deze maand het zorgteam komen versterken.
Werkdagen zorgteam:
Maandag: Hans en Kristel
Dinsdagochtend: Kristel
Donderdagochtend: Kristel
Vrijdag: Hans en Kristel
Zaterdagochtend: Hans