Bij AMO ontwikkelt
ieder kind zich actief

Werkbegeleiding

Bij onze werkbegeleiding is de insteek om jongeren en jongvolwassenen inzicht te geven in hoe zij een taak kunnen voorbereiden en uitvoeren. Er wordt gewerkt met een vaste dagstructuur. De invulling van deze structuur maken de deelnemers zelf. Dit gebeurd allemaal met intensieve ondersteuning van onze begeleiders. Met voldoende evaluatiemomenten tussendoor creëren we ruimte om de dag te bespreken.

Het doel is om de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van onze deelnemers te vergroten.

 

 

 

 

Activiteiten tijdens de werkbegeleiding

Aangezien iedereen andere interesses en behoeftes heeft, bieden wij o.a. de volgende activiteiten aan:

  • Groen: seizoensgebonden activiteiten zoals grasmaaien, snoeien, planten, oogsten en beregenen
  • Facilitair: taken in de schoonmaak en het doen van boodschappen
  • Onderhoud materialen en vervoer: o.a. onderhoud van fietsen/ skelters, schoonmaken van auto’s.

Deze taken worden uitgevoerd op ons terrein in Loon op Zand.

Onze doelgroep voor de werkbegeleiding

  • Jongeren en jong volwassenen met een verstandelijke beperking (14 jaar of ouder)
  • Jongeren en jong volwassenen die het leuk vinden om actief bezig te zijn
  • Jongeren en jong volwassenen die een indicatie hebben voor “begeleiding groep” op basis van PGB.

 

De werkbegeleiding wordt op dit moment aangeboden op maandagen tijdens schoolweken. Wanneer de vraag naar andere dagen groeit, zullen we deze ook op andere dagen gaan aanbieden.

Tijdstip: 09:00 – 15:00 uur.

Vervoer: eigen vervoer. Is dit een probleem? Dan kunnen we hierover aanvullende afspraken maken.